Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl

Oszuści okradli mnie – włamanie na konto

 

Oszust przejął dane do autoryzacji przelewów i z konta zniknęły mi pieniądze,”. „Bank odmówił zwrotu pieniędzy skradzionych przez hakera”. „Jak się odwołać od reklamacji bankowej w sprawie kredytu zaciągniętego przez hakerów?

 

Włamanie na konto bankowe, a bank odmówił zwrotu pieniędzy.

 

okradzione konto

 

Wiadomość sms z dopłatą do paczki lub wygenerowaniem kodu otworzenia paczkomatu i z rachunku bankowego znikają pieniądze. Sprzedaż np. na OLX doprowadziła, że oszuści zamiast zapłacić za towar okradają karty płatnicze. Skuszeni szybkim zyskiem uruchamiają anydesk i fałszywy broker okrada konta bankowe. Wirusy rozsyłane na telefony i komputery oraz fałszywe strony banków doprowadzają do kradzieży pieniędzy z kont bankowych w tym do kredytów zaciągniętych przez hakerów. Bank nie uznaje reklamacji klienta w sprawie nieautoryzowanych transakcji, co jeszcze można zrobić?

 

Na stronach Rzecznika Praw Finansowych przeczytamy, żeDo Biura Rzecznika Finansowego wpływa coraz więcej wniosków o interwencję dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Rosnąca liczba skarg może sugerować, że nie wszystkie funkcjonujące na polskim rynku banki rzetelnie dostosowały swoje procedury do stanu prawnego obowiązującego od dnia wejścia w życie zmian związanych z implementacją dyrektywy PSD II – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U.UE.L.2015.337.35 z dnia 2015.12.23 ze zm.)”. Niestety Rzecznik Praw Finansowych nie może lub nie chce pomóc poszkodowanym przez cyberprzestępców. Podobnie jak Rzecznik Praw Konsumentów w naszej ocenie zachowują się co najmniej biernie. Teoretycznie sami mogą złożyć pozew do Sądu w imieniu poszkodowanych ale tego nie robią. Dlatego banki w odpowiedzi na reklamacje pokrzywdzonych przez hakerów radzą odwołanie lub kontakt z Rzecznikiem. Bankom zależy na czasie (przedawnienie roszczenia).

 

Oszuści okradli mnie, czy bank musi oddać mi pieniądze?

 

Tak, prawo bankowe (prawo finansowe) nakazuje aby banki zwracały pieniądze skradzione przez hakerów / oszustów. Nawet jeśli klient sam sms-em lub w inny sposób pomógł hakerom dostać się do konta bankowego. To bank ma możliwości weryfikacji przelewów oraz blokady środków płatniczych. Banki (w naszej ocenie) lekceważą ogólnopolski problem kradzieży pieniędzy z kont bankowych i kradzieży z kart płatniczych. Oczekują, że poszkodowani przez cyberprzestępców będą spłacać kredyty zaciągnięte przez hakerów. Odpowiedź banku „dołuje” poszkodowanego i nie wierzy, że można odzyskać pieniądze. Nasi prawnicy jak dotąd wygrywają każdą sprawę sądową o zwrot pieniędzy skradzionych przez oszustów. Trzeba walczyć o swoje, wystarczy zadzwonić do (w naszej ocenie) bezużytecznych rzeczników praw finansowych lub konsumentów, aby uzyskać informacje, że bank powinien zwrócić pieniądze i należy złożyć pozew do sądu. Nie musisz zgłaszać sprawy „na Policję”, bo to bank został okradziony, a Tobie należy się zwrot pieniędzy od banku, banku który nie zareagował na włamanie! Od late specjalizujemy się w prawie bankowym i dysponujemy zespołem 20 zawodowych prawników, którzy pomagają odzyskać pieniądze skradzione przez cyberprzestępców z kont bankowych i kart płatniczych na terenie całej Polski. To nasz prawnik będzie jeździł do Sądu, więc nie musisz się martwić o brak czasu. Ile to kosztuje? Konsultacja prawna jest bezpłatna, wystarczy zadzwonić na poniższy nr telefonu (opłata zgodnie z stawkami Twojego operatora bez ukrytych opłat):

 

tel. 728 838 858

Kancelaria Prawna

oszuści okradli nasze konto

 

 

Kancelaria Prawna specjalizująca się w przelewach wykonanych przez hakerów Kancelaria Prawna 24h tel. 728 838 858

 

 

Podstawy prawne nakazujące bankom zwrot pieniędzy skradzionych z kont bankowych:

 

„od początku obowiązywania ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. od 24 października 2011 r. polski ustawodawca nałożył na dostawców usług płatniczych ustawowy obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji wyrażony w normie art. 46 ust. 1 u.u.p…. w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej – z wyjątkiem przypadku, gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza… Użytkownik powinien powiadomić niezwłocznie dostawcę o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. Jeżeli z jakichś względów użytkownik nie dokona zgłoszenia w terminie maksymalnie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, to po upływie tego terminu roszczenia użytkownika względem dostawcy z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają (art. 44 ust. 1 i 2 u.u.p.). Co oznacza, że dostawca może się wówczas uchylić od zwrotu użytkownikowi kwoty nieautoryzowanej transakcji” – więcej u źródła.

 

Bank odmawia zwrotu pieniędzy? Zadzwoń tel. 728 838 858

To nie jest infolinia Rzecznika Praw Finansowych a skuteczna pomoc najlepszych prawników od prawa bankowego!