Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
728-838-858
kontakt kancelaria prawna adam marzycki
biuro@kancelariaprawna24h.pl
Szkody górnicze kancelaria adwokacka adam marzycki
Specjalizujemy się
w odzyskiwaniu środków
pieniężnych!
Slider

Przelewy bez wiedzy właściciela rachunku – Nieautoryzowane transakcje

Okradli Okradli Twoje konto lub kartę płatniczą? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej tel. 728 838 858 – Pomagamy odzyskać pieniądze i unieważnić kredyty zaciągnięte przez oszustów udających klientów lub infolinie banku. 858

„Nieautoryzowane transakcje” kradzież pieniędzy z konta – włamanie na rachunek bankowy – bank odmawia przyjęcia reklamacji, a to hakerzy okradli Twoje konto bankowe – fałszywa strona banku https://kancelariaprawna24h.pl/nieautoryzowane-transakcje/

 

Haker okradł bank, nie Ciebie! Polskie i europejskie prawo bankowe nakazuje bankom przywrócenie stanu rachunku w ciągu 48h. Jeśli przelew nie został autoryzowany przez klienta (chodzi o przelewy czyszczące rachunek a nie o zatwierdzenie sms-a np. z dopłata do przesyłki kurierskiej) to bank musi zwrócić gotówkę. Wystarczy zapoznać się z ustawą o instrumentach płatniczych (ustawa o usługach płatniczych), ustawą prawo bankowe oraz z dyrektywną Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2366 z dnia 25.11.2015 r. Artykuł 73 dyrektywy PSD2 wprost stanowi podstawę prawną do bezwarunkowego przywrócenia stanu rachunku pokrzywdzonej osoby. To bank musi udowodnić, że klient przyczynił się do powstania szkody (rażące niedbalstwo). Czytając uzasadnienia wyroków sądowych często można przeczytać „skradziono pieniądze banku, a nie klienta”. A co więcej „mimo wyłudzenia przez osobę nieuprawnioną mienia stanowiącego własność banku, nie dojdzie do powstania szkody po stronie posiadacza rachunku, gdyż bank nadal pozostanie zobowiązany do zaspokojenia jego wierzytelności w pełnej wysokości ze swoich środków (…) Ze swojego długu wobec posiadacza rachunku bank nie zwolni się nawet wtedy, gdy dochowa należytej staranności przy dokonywaniu wypłaty osobie nieuprawnionej”.

 

Phishing nieautoryzowane transakcje – bank odmawia przyjęcia reklamacji. Ktoś dokonał transakcji z Twojej karty płatniczej?

 

Komu zgłosić nieautoryzowane transakcje – bank odmawia przyjęcia reklamacji i co dalej? Pomoc prawna tel. 728838858

 

Nie obawiaj się! Jeśli nie Ty dokonałeś autoryzacji (nieautoryzowana transakcja przez uprawniony podmiot) bo dzięki nam na 99% odzyskasz stracone pieniądze. Nie daj sobie wmówić, że Twoje zaniedbanie. To na banku spoczywa ciężar udowodnienia, że hakerzy okradli Twój rachunek z Twojej winy lub że udostępniłeś dane do logowania innej osobie! Nieautoryzowane transakcje – bank odmawia przyjęcia reklamacji – prawo jest po stronie klienta!

 

Prawie każdy bank twierdzi, że zniknięcie pieniędzy z rachunku internetowego jest winą klienta, bo pewnie obrał e-mail z wirusem, jednak za bezpieczeństwo naszych środków płatniczych odpowiadają same banki. Kancelaria Prawna jest wstanie odzyskać Wasze środki pieniężne (wystarczy zadzwonić 728838858 lub opisać swój przypadek na biuro@kancelariaprawna24h.pl).

 

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów „W zakresie definicji autoryzowanej transakcji płatniczej oraz odpowiedzialności użytkownika i dostawcy usług płatniczych z tytułu dokonanych transakcji płatniczych. Właściwe są przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „UUP”. Stanowi ona implementację do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Podstawowym założeniem PSD. W ślad za nią, było stworzenie ram prawnych dla wzmocnionej ochrony konsumenta. Celem UUP było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa płatności dokonywanych elektronicznie poprzez m.in. odpowiednią regulację kwestii związanych z właściwym rozłożeniem ciężaru odpowiedzialności z tytułu dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności”.

 

Banki określane są mianem instytucji zaufania publicznego i mają gwarantować bezpieczeństwo oraz stabilność systemu finansowego. Obowiązujące normy prawne nakładają na banki wysokie standardy obsługi, dzięki czemu klient nie pozostaje bezradny. Podjęcie odpowiednich kroków przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów prawnych umożliwia rozwiązanie sprawy w sposób pozytywny dla klienta.

 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie. Postanowienia Rekomendacji mają na celu m.in. ujednolicenie zakresu minimalnych wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa płatności internetowych w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez Internet.

 

Prawnik od nieautoryzowanych transakcji http://www.kancelariaprawna24h.pl

 

Bezpłatne porady prawne http://www.poradyprawne-infolinia.pl

Nieautoryzowane transakcje pomoc prawna www.kancelariaprawna24h.pl

Jak działamy?

Masz problem prawny? Nie wiesz czy da się go rozwiązać? 
Napisz do nas i w skrócie opisz nam swój problem!

Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
w pierwszej kolejności opisujesz swoją sprawę 
Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
my bezpłatnie analizujemy Twoją sprawę
Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
kontaktujemy się z Tobą aby
zaproponować najlepsze rozwiązanie
Najlepsza KANCELARIA PRAWNA 24h to zespół skutecznych prawników! Pomoc prawna i darmowa analiza. Skuteczne działanie w celu uzyskania odszkodowania i dochodzenia wszelkich roszczeń. Szkody górnicze, poślizki, upadłość to nasze specjalizacje. Adwokat, Radca Prawny i Windykator
jeśli akceptujesz nasze warunki umawiamy się na spotkanie (np. przyjedziemy do Ciebie)

Prawo bankowe – Skuteczna Kancelaria Prawna 24h

Adres: Kancelaria Prawna 24h pomaga na terenie całej Polski   /   Telefon:  728838858